F.O.H.

NOVÝ WEB NAJDETE NA http://fans-of-hradec.wgz.cz/

České počátky

První zmínky o aktivitě zdejší komunity Skins nacházíme ve složkách StB. Jsou datovány rokem 1985. Již krátce poté se o popularizaci začala starat dnes již "legendární" skupina Orlík nebo Hubert Macháně. Orlík stavěl své texty na husitské době a reprezentoval spolky jako Jednotu Kalicha. Situace se poněkud změnila po roce 1990, kdy byla zbořena hranice východního bloku. Tehdy se vyrojilo mnoho nových kapel, které už zpívali extrémně rasistické, fašistické a nacionálně socialistické texty. V Čechách jsou ale i skinheads, kteří se hlasí k tradičním skinheads. Jsou jimi zejména Oi! skins pohybující kolem kapel jakými jsou např. Operace Artaban, Pilsen Oiquell, FistbOi!s či Jedna krev. Jsou tvrdě proti fašismu, zastávají myšlenku Punk & Skins Unity, jsou vlastenecky založení a apolitičtí. Mezi českou mláděží se vyskytuje i mnoho symaptizantů, kteří sdílí názory apolitických skins, i když se v hnutí přímo neangažují. Dále pak zde můžete vidět Sharps a menší míře i Redskins